Tag

ก้านไม้หอม - lovella trendy

Cute ItemHealth

7 แบรนด์อโรมา สร้างความหอม ผ่อนคลาย เหมือนอยู่สปา

เคยได้กลิ่นหอมจากสปา รีสอร์ท หรือห้างสรรพสินค้า แล้วติดใจจนอยากให้บ้านมีกลิ่นแบบนี้บ้างไหมคะ .. กลิ่นเหล่านั้น เราเรียกว่า Aroma (อโรมา) คือกลิ่นหอมจากสารระเหยง่าย เช่น น้ำมันหอมระเหย ซึ่งหลายๆ สถานที่เลือกใช้ศาสตร์ Aromatherapy (อโรมา เธอราพี) หรือ สุคนธบำบัด การบำบัดด้วยกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหย แบรนด์อโรมา (more…)
Rose
June 30, 2021