Tag

ของฝากจากญี่ปุ่น - lovella trendy

Food We LoveLovella EatReview

รีวิว 7 ขนมสุดฟิน ขนมจากญี่ปุ่น ที่ไม่เคยรู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้

ใครหลายคนไปญี่ปุ่นมาบ่อยๆ จะรู้ว่าที่ญี่ปุ่นมีขนมเยอะมากมายหลายหลาก จนเราก็ไม่รู้จะเลือกทานอะไรดี ซึ่งผู้เขียน เพิ่งได้มีโอกาสทานขนมทั้ง 7 นี้ และรู้สึกว่า โอ้ว มันอร่อยมากๆ เลยมาเขียนรีวิวให้เพื่อนๆกันค่ะ (more…)
admin
August 2, 2019